Opportunities

Pardubice

PhD student position

Lipidomic analysis by mass spectrometry

Kde: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie

Kdy: od 1. 10. 2017 (po dohodě i dříve)

Termín přihlášek: oficiální termín na studijním oddělení FChT je do konce dubna, před podáním přihlášky mě prosím kontaktujte

http://www.upce.cz/fcht/studium/prijimaci-rizeni/jak-se-prihlasit.html

Finanční podmínky: základní stipendium v 1. ročníku je 10000 Kč měsíčně + možnost finančního navýšení z grantového projektu podle pracovních výsledků, v dalších letech podle dosažených výsledků navýšení základního tarifu až na 15000 Kč měsíčně.

Co nabízíme:

1/ Zapojení do řešení grantového projektu ERC CZ „Hmotnostní spektrometrie při hledání lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny“, event. navazujících projektů v dalších letech v případě jejich financování.

2/ Lipidomická analýza tělních tekutin (zejména plazma a moč) a dalších typů biologických vzorků pro pacienty a zdravé dobrovolníky s využitím nejmodernějších technik chromatografie a hmotnostní spektrometrie:

- vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie ve spojení s MS (UHPSFC/MS),

- shotgun MS analýza,

- hmotnostně spektrometrické zobrazování s využitím MALDI ve spojení s orbitální pastí,

- několik UHPLC/MS, HPLC/MS a GC/MS systémů s různými typy hmotnostních analyzátorů (Q-TOF, kvadrupól – lineární iontová past, iontová past, iontová mobilita).

3/ Prezentace dosažených výsledků na národních i mezinárodních konferencích, možnost zahraničních stáží na špičkových pracovištích v oboru.

4/ Možnost ubytování v ubytovacích zařízeních Univerzity Pardubice.

Co očekáváme:

1/ Zájem o vědeckou práci a velké pracovní nasazení.

2/ Teoretické základy hmotnostní spektrometrie a chromatografie, praktické zkušenosti výhodou.

3/ Znalost angličtiny alespoň na základní úrovni.

4/ Dobrá znalost práce na počítači.

Kontakt a informace:

Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.

Univerzita Pardubice, FChT, Katedra analytické chemie, Studentská 573, 53210 Pardubice

tel. 466 037 087

e-mail Michal.Holcapek@upce.cz

http://holcapek.upce.cz/

postdoc positions:

Lipidomic analysis by mass spectrometry

Where: University of Pardubice, Faculty of Chemical-Technology, Department of Analytical Chemistry

Duration of contracts: 1. 6. 2017 (or based on mutual agreement) – 30. 6. 2018, possible extension in case of funding of other projects.

Deadline: the end of May 2017, eventually until the selection of both candidates.

Salary: the basic salary rate is in accordance of internal rules of University of Pardubice 27,180 CZK plus other personal benefits determined according to previous experimental experiences and achieved results.

We offer:

1/ Work on ERC CZ grant project „Mass Spectrometry in Cancer Research: Lipid Biomarkers for Early Diagnostics“.

2/ Lipidomic analysis of body fluids (mainly plasma and urine) and other types of biological samples for cancer patients and healthy volunteers using the newest mass spectrometry and chromatography techniques:

- ultrahigh-performance supercritical fluid chromatography – mass spectrometry coupling (UHPSFC/MS),

- shotgun MS analysis,

- mass spectrometry imaging using MALDI with Orbitrap analyzer,

- several other UHPLC/MS, HPLC/MS and GC/MS systems with various types of mass analyzers (Q-TOF, quadrupole – linear ion trap, ion trap, ion mobility).

3/ Presentation of obtained results on leading international and national conferences, possibility of research stays abroad in leading lipidomic groups.

4/ Possible accommodation in facilities of University of Pardubice.

We expect:

1/ Deep interest in the scientific work and high working effort.

2/ Theoretical background and experimental experiences with mass spectrometry, LC/MS, eventually SFC/MS.

3/ Good communications skills in English language.

4/ Previous experiences with lipids and lipidomic analysis are advantageous, but not an obligatory requirement.

Contact and information:

Prof. Michal Holčapek, Ph.D.

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology, Department of Analytical Chemistry

Studentská 573, 53210 Pardubice

Czech Republic

Phone: +420 466 037 087

Email: Michal.Holcapek@upce.cz

http://holcapek.upce.cz/

České Budějovice

PhD student position

(4-year program) is available at the Laboratory of Evolutionary Protistology at the Faculty of Science, University of South-Bohemia & Institute of Parasitology, Biology Center CAS, Ceske Budejovice, Czech Republic.

There are ongoing projects in genomics and cell biology of chromerids and other algae with complex plastid (see the web page http://www.paru.cas.cz/en/sections/molecular-parasitology/laboratory-of-evolutionary-protistology/)

Contact: Miroslav Oborník obornik@paru.cas.cz

Ostrava

The University of Ostrava is the fastest developing University in Czech Republic. Laboratory of Molecular protozoology at the Life Science Research Centre is focused on molecular biology and functional genomics of Trypanosomatidae. There are two main research directions in the laboratory: i) studies of biodiversity; and ii) analysis of virulent factors in Leishmania infection.

PhD student position in diversity and phylogenetics of protists

Requirements

Fluent English, experience in molecular biology and knowledge of molecular phylogenetic approaches. Basic bio-computing (e.g. genome and transcriptome analysis) and statistics experience are advantageous.

Job description

Successful candidate is expected to screen the available collections of trypanosomatids to find and characterize novel lineages. These will be used in comparative genomic and transcriptomic analyses to trace evolution of parasitism (adaptations to new hosts and environmental conditions), bacterial endosymbionts, viruses, etc.

 

PhD student position in molecular genetics of protists

Requirements

Fluent English, experience in molecular biology and genetics. Basic bio-computing (e.g. genome and transcriptome analysis) and statistics experience are advantageous.

Job description

Successful candidate is expected to continue the on-going project on characterization of molecular mechanisms determining protein translation in Blastocrithidia. This flagellate possesses a non-canonical nuclear genetic code with UGA reassigned to encode tryptophan, while UAG and UAA used for glutamate encoding as well as for bona fide termination. The molecular basis for the dual interpretation of UAG and UAA codons remains elusive. Genomic, transcriptomic, and proteomic analyses will be complemented by functional studies in this protist. This is a collaborative project with the Institute of Parasitology in České Budějovice.

PhD student position in Leishmania virulence

Requirements

Fluent English, experience in molecular biology and genetics. Basic bio-computing (e.g. genome and transcriptome analysis) and statistics experience are advantageous.

Job description

Successful candidate is expected to continue the on-going project aimed at identification and characterization of novel virulence factors in Leishmania infection. Genes of interest will be ablated by conventional or conditional approaches and the resulted lines will be investigated using the whole arsenal of modern molecular and cell biology methods in vitro and in vivo in mice and insect models. This is a collaborative project with the Department of Parasitology of Charles University in Prague.

How to apply

Interested applicants should e-mail a CV and a cover letter explaining their suitability and motivation for the position and previous experience to Dr. Vyacheslav Yurchenko by February 15th, 2017. E-mail: vyacheslav.yurchenko@osu.cz

For more information please visit

http://www1.osu.cz/~yurchenko/

 

Praha

PhD student position in symbiosis research – Engineering the ecological niche by artificial lichen synthesis

Job description

The project will focus on the compatibility potential of lichen symbiotic partners, and will test whether particular partner combinations could broaden the geographic distribution and ecological niche of lichen associations. First, the partner compatibility will be assessed by resynthesizing a broad range of associations. Then, the artificial associations will be transferred outside their geographic range, to investigate whether the biotic factors play a significant role in shaping the lichen distribution.

Selected questions asked:
– What is the ecological range of physiologically compatible symbiotic partners?
– Is it possible to artificially join the ecophysiologically distinct partners into viable lichen organisms?
– Are the compatible but atypical partners able to live in conditions known to be suitable for only one of the partners when not in symbiosis?
– Could we broaden the geographic range of endemic host species by producing artificial lichen associations with ecologically suitable symbiotic partners?

How to apply

The position is announced as a part of the STARS program at the Faculty of Science, Charles University. Students can apply on http://www.stars-natur.cz/. Deadline for application is February, 29, 2017. Pavel Škaloud – skaloud@natur.cuni.cz,

For more information please visit

http://botany.natur.cuni.cz/skaloud/

alchimica alchimica alchimica alchimica alchimica